İNOVASYON

 

Beneteau için inovasyon, sizi zamanın ötesinde olmaya ve denizi yeni şekillerde deneyimlemeye teşvik etmektir.

İNOVASYON GELENEĞİ

“İnovasyon” ve “yaratıcılık” şu an kurumsal stratejinin anahtar kelimeleri. Fakat bu kavramlar Benjamin Bénéteau ilk Trawler’ını üretirken iş dünyası literatüründe mevcut değildi. Buna rağmen bu kelimeleri kullanmasa da Benjamin Bénéteau kendi yöntemini geliştirdi. Motoru, tekneyi ya da balıkçılığı yeni bulmamıştı, ama balıkçılığı farklı yerlere taşıyacak yeni yöntemler yarattı. Grubun her bölümünde hakim bu düşünsel yapı Beneteau’yu inovasyon alanında bir marka haline getirdi. Uzun ya da kısa vadede ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara çözüm aranırken inovatif kültür her zaman fark edilir. Mimari, tasarım, teknoloji, süreç yönetimi, üretim, materyaller, pazarlama, hizmetler ve finans… Beneteau’nun sahip olduğu bu altıncı histen hiçbir alan kaçamaz.